27.08 2014
Podziel się na Facebooku

Żywność ekologiczna, określana również jako ekożywność, żywność organiczna, biologiczna, żywność BIO, jest produkowana metodami ekologicznymi, czyli bez użycia sztucznych nawozów, chemicznych środków ochrony roślin, czy organizmów modyfikowanych genetycznie. Ponadto, w ekologicznej produkcji zwierzęcej wykluczone jest stosowanie antybiotyków, natomiast pasza podawana zwierzętom jest naturalna, bez syntetycznych dodatków.

Metody gospodarowania ekologicznego składają się na system nazywany rolnictwem ekologicznym, w którym niezwykle istotna jest dbałość o ochronę środowiska. W gospodarstwach ekologicznych stosuje się naturalne metody upraw, które są najkorzystniejsze dla środowiska, dba o ochronę zasobów naturalnych oraz obecność różnych gatunków zapewniających bioróżnorodność i dzięki tym zabiegom ogranicza się degradację środowiska, w którym wytwarzana jest żywność. Nadmierna chemizacja rolnictwa przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a w konsekwencji powoduje zmniejszenie żyzności gleby. Dlatego ideą rolnictwa ekologicznego jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym oraz społecznym system produkcji rolnej, która opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Z jednej strony rolnictwo ekologiczne przyczynia do ochrony środowiska, ale także znacząco poprawia dobrostan zwierząt, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków bytowych, swobodnego dostępu do paszy i wody, czy właściwego leczenia, jak również wpływa na rozwój obszarów wiejskich.

Tereny przeznaczone pod uprawę ekologiczną charakteryzują się czystą wodą, glebą, powietrzem, zatem żywność wyprodukowana w takich warunkach będzie odznaczała się wysoką jakością biologiczną. Z drugiej strony rolnictwo ekologiczne dostarcza produktów na specyficzny rynek, który jest kształtowany przez zapotrzebowanie na ekoprodukty. Wprawdzie żywność ekologiczna jest droższa od żywności konwencjonalnej, co jest między innymi konsekwencją poniesionych nakładów finansowych gospodarstw ekologicznych to dla wielu konsumentów o szczególnych walorach ekożywności decyduje właśnie sposób jej wytwarzania, jak najbardziej zbliżony do naturalnych.

Tagi
Podobne artykuły