Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.thespiceshop.pl klienci zobowiązani się do zapoznania się z regulaminem witryny.
Regulamin sklepu internetowego THE SPICE SHOP
1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Składanie zamówień oraz dostawa
4. Płatności
5. Prawo odstąpienia od umowy
6. Reklamacje
7. Ochrona danych osobowych
8. Postanowienia końcowe

1. Definicje
1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków
porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.2. Sklep Internetowy The Spice Shop- serwis internetowy dostępny oferujący i sprzedający swoje produkty pod adresem www.thespiceshop.pl
1.3. Sprzedawca- sprzedawcą jest właściciel sklepu internetowego Agiga Anna Piernikarska z siedzibą w Milanówku, 05-822, ul. Grudowska 3/9, NIP 5222683203, Regon 146956030
1.4. Klient/Użytkownik- osoba pełnoletnia odwiedzająca Portal, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia i która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Postanwienia ogólne
2.1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego The Spice Shop jest handel produktami, a w szczególności przyprawami kuchennymi i ziołami z upraw ekologicznych z całego świata z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
2.2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin sklepu internetowego The Spice Shop jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
2.3. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Klient zobowiązany jest również do podania swojego numeru telefonu.
2.4. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa "ciasteczek" (cookies) przez przeglądarkę internetową Kupującego.


2.5. Prezentowane produkty oraz informacje o nich podane w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań́ do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie tego Produktu.
2.6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.thespiceshop.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.7. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji zamówienie bądź rezygnacji z niego.

3. Składanie zamówień oraz dostawa
3.1. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
a) w sklepie internetowym pod adresem www.thespiceshop.pl 24 h na dobę
b) za pomocą poczty elektronicznej przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@thespiceshop.pl 24 godziny na dobę
c) telefonicznie pod numerem +48 733-086-086 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
3.2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu
3.3. Zawarcie umowy sprzedaży dla użytkowników zarejestrowanych następuje w momencie otrzymania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i jego realizacji, dla pozostałych użytkowników w momencie wysłania zamówienia lub przekazania go telefonicznie.
3.4. Zarejestrowani użytkownicy niezwłocznie po złożeniu zamówienia otrzymają e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Historia zamówień dostępna jest po zalogowaniu dla zarejestrowanych klientów i znajduje się w zakładce – Moje konto\Zamówienia.
3.5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagany jest kontakt ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
3.6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia poinformuje kupującego o tym.
3.7. Kupujący może anulować złożone zamówienie bądź dokonać w nim zmian pod numerem telefonu +48 733-086-086, do momentu wysłania zamówionego towaru przez Sprzedawcę.
3.8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
3.9. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane Klienta będą niekompletne lub nieprawdziwe zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
3.10. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub
podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailowa lub telefonicznie, w przypadku
zamówień składanych przez telefon.
3.11. Wysyłka zakupionych towarów możliwa jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej K-EX lub firmy Inpost do najbliższego lub wskazanego przez Kupującego paczkomatu.
3.12. Koszt dostawy zakupionych produktów pokrywa Klient, wybierając dogodną dla siebie opcję wysyłki.
3.13. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy.

4. Płatności
4.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
4.1.1. Przelew na konto: kwota zamówienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przelewy prosimy kierować na konto: 98 1050 1924 1000 0091 4153 6673, Agiga, ul. Grudowska 3/9, 05-822 Milanówek. W tytule przelewu prosimy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
4.1.2. Za pobraniem- opcja dostępna przy wysyłce kurierem K-EX tylko zarejestrowanych użytkowników posiadających konto użytkownika, należność pobiera kurier w momencie doręczenia przesyłki tylko gotówką
4.1.3. Płatność on-line PAYU. Jest ona realizowana przez sprawdzony i bezpieczny system PAYU. W serwisie tym można dokonać płatności przelewem z większości polskich banków, jak również kartą kredytową. Wpłata jest rejestrowana na naszym koncie praktycznie od razu po dokonaniu przez Państwa płatności.
4.2. W przypadku płatności Pay U lub przelewem czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania kwoty na koncie Sklepu Internetowego
4.3. W przypadku płatności za pobraniem czas realizacji zamówienia liczy się od momentu złożenia zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy
5.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
5.2. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Agiga Anna Piernikarska, ul. Grudowska 3/9, 05-822 Milanówek lub drogą mailową na adres info@thespiceshop.pl.
5.3. Oświadczenie może zostać złożone na przesłanym formularzu zwrotu bądź na sporządzonym przez klienta oświadczeniu. Oświadczenie powinno zawierać, imię i nazwisko klienta, numer zamówienia oraz nazwę zwracanego produktu.
5.4. Wraz z formularzem zwrotu lub oświadczeniem Klient zobowiązany jest odesłać oryginał dowodu zakupu. W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia należy odesłać zwracany produkt.
5.5. Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób
5.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
5.7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
5.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

6. Reklamacje
6.1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.).
6.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta
6.3. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną). Zgłoszenie może zostać przesłane poprzez wypełnienie otrzymanego formularza reklamacji bądź poprzez podanie pisemnie lub telefonicznie niezbędnych informacji tj. imię i nazwisko Klienta, nazwa reklamowanego produktu, opis niezgodności towaru z umową.
6.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar.
6.5. Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru, jednak traci uprawnienia reklamacyjne z tego tytułu w przypadku jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową:
A) gdy chodzi o towary żywnościowe – przed upływem daty minimalnej trwałości albo przydatności do spożycia (warunek ten nie odnosi się do towarów żywnościowych dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia);
B) gdy chodzi o towary żywnościowe paczkowane w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409) albo sprzedawane luzem – niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:
a) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409), oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362) albo dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia,
b) w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem;
c) gdy chodzi o towary inne niż żywnościowe – w terminie dwóch miesięcy od jej stwierdzenia.

7. Ochrona danych osobowych
7.1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
7.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.
7.3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. W tym celu niezbędny jest kontakt ze sklepem internetowym.
7.4. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.

8. Polityka Cookies
8.1. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies
8.2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sklepu Internetowego. Cookies dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, pozwalają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej. Pliki nie przechowują żadnych danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep.
8.3. Pliki Cookies mogą zostać wyłączone w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej, jednak ich wyłączenie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego.
9. Postanowienia końcowe
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
9.2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie bezwzględnie i powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz.1176 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.).
9.4. .Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
9.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.08.2014